Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Jan Binnes x Grietje Tjipkes

Een week geleden schreef ik over zoektocht naar overlijdensdata van het echtpaar Douwe Jacobs en Antje Jans. Deze keer wil ik de ouders van Antje Jans en haar broers en zusters voor het voetlicht brengen. Want vaak wordt gedacht dat men vroeger altijd maar een beetje bleef hangen in de buurt van de geboorteplaats. In een beknopt familieonderzoek ben ik daar dieper op ingegaan.

Jan Binnes en Grietje Tjipkes trouwden in 1748 in Drachten, Jan Binnes was afkomstig uit Zuiderdrachten en Grietje Tjipkes uit Noorderdrachten. In de doopboeken van Drachten zijn vijf kinderen ingeschreven:
1. Tjipke (1749), 2. Binne (1750), 3. Antje (1752), 4. Auke (1755) en 5. Trijntje (1757). In de overlijdensakte van Trijntje staat dat ze geboren is in Eernewoude. Het gezin is op enig moment verhuisd naar Ureterp. Dat weten we omdat er in 1804 nog een zoon (volwassen) werd gedoopt in Roordahuizum (tegenwoordig Reduzum geheten). Dat was Feitze en bij zijn doopinschrijving staat vermeld dat hij in 1758 te Ureterp was geboren. Verder vinden we Jan en Grietje beide terug in het diaconiekasboek van Ureterp.

Ondanks alle pogingen, zoals vermeld in de publicatie van vorige week, is de meest waarschijnlijke overlijdensdatum van Jan Binnes zo omstreeks 25 februari 1800 geweest. Dat blijkt uit het kasboek van de Ureterper diaconie als op die datum 7,5 stuiver wegens erfenis, legaat, wordt ontvangen door de diaconie. Grietje Tjipkes overleed in december 1790 toen dezelfde diaconie geld uit een collecte ontving bij de begrafenis van “Jan Binnes wijf”.

Van het eerste en vierde kind, de zonen Tjipke en Auke, is niets terug te vinden, ze zullen waarschijnlijk jong zijn overleden.

Het tweede kind, zoon Binne (1750 Ureterp -1828 Drachten) nam in 1812 de achternaam De Jong aan en trouwde met Trijntje Lammerts (?-1807 Wartena). Zijn beroep wordt vermeld als arbeider en als landbouwer. Binne en Trijntje kregen twee kinderen. De jongste was  Jan de Jong (1790 Ureterp-1836 Leeuwarden) die kinderloos overleed en schipper was op het kofschip “De jonge Visser”. Diens echtgenote was Antje Visser (1773-1836).
Binnes oudste kind, dochter Grietje (1788 Ureterp-1864 Leeuwarden) trouwde met de sjouwerman Andries Bijlsma (1797 Groningen – 1863 Leeuwarden).  Zij werden de voorouders van een groot geslacht Bijlsma in Leeuwarden waarvan Douwe Andries Bijlsma (1896-1967) de bekendste is. Hij is vooral bekend als “Slappe Douwe”, of “Kapitein Nero”, een bijzonder mens in de Leeuwarder geschiedenis, klik hier.

Het derde kind van Jan Binnes, genaamd Antje Jans, trouwde met Douwe Jacobs. Zij werden de voorouders van een geslacht met de achternamen Douwes, De Vries, Douwstra en Douma in Leeuwarden, Drachten, Marum en Franeker. Kleinzoon Sjoerd Douwstra (1824 Marum – 1891 Grand Rapids-USA) bracht een groot geslacht Douwstra naar de Verenigde Staten.

Het vijfde kind van Jan Binnes, Trijntje Jans genaamd (1757 – 1840 Langezwaag) trouwde met Hein van der Vliet (1745 Lekkum – 1813 Luxwoude).  Hun nageslacht bleef wonen in de veengebieden van Opsterland en omstreken.

De zesde zoon Feitze Jans (1758 – 1822) woonde in Roordahuizum en trouwde met twee verschillende dochters van Isaac Boorsma, namelijk Trijntje (1764-1799) en Wietske (1763-1825). Feitze noemde zich Hoekstra in 1811, was arbeider en werd de voorouder van geslachten met de achternamen Hoekstra en Sikkema. In 1930 werd Sietske Boonstra-Hoekstra  uit Irnsum 100 jaar oud. Ze overleed in 1932. Zij was voor zover ik weet de enige uit deze familie Hoekstra die de krant haalde.

Geen opvallende reizen binnen deze familie zou je zo zeggen. Allemaal in Friesland gebleven of hooguit in het Groningse Westerkwartier. De emigratie naar de USA niet meegerekend. De Jong, Bijlsma, Douwstra, Douma, Douwes, Van der Vliet, Hoekstra, Sikkema, je kunt ze overal in Fryslân vinden. Alleen de fakir, acrobaat enz. “Slappe Douwe” springt er echt uit.

Maar ………, Jan Binnes en Grietje Tjipkes hadden waarschijnlijk nog een andere zoon en dan blijkt wel dat er ook een reislustig kantje aan de familie zat. Daarover een volgende keer meer.

zonsondergang

Hieronder nog een koppeling naar een verder uitgewerkte gezinsstaat van Jan Binnes en Grietje Tjipkes.

Gezinsstaat van Jan Binnes

2 Reacties

 1. Met alle respect, het verhaal zegt me niet zo veel maar die foto des te meer … prachtige kleur en heel leuk dat bewegende effect.

  14 november 2011 om 09:26

  • @Sandra:
   Elk onderwerp heeft zo zijn eigen “publiek”. Ook bij alleen een genealogisch verhaal hoort een illustratie (vind ik), al is het maar een artikeltje uit een krant. Als die er niet zijn of nog “te jong” zijn heb ik gelukkig genoeg voorraad aan eigen foto’s.

   14 november 2011 om 18:26