Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 16 oktober 2011

Zoogdier

Het volgende krantenbericht uit 1926 spreekt voor zichzelf. Een merrie zoogde zowel haar eigen veulen als het kalf van een koe.

Ureterp, 24 Mei.
Een merkwaardig geval van vriendschap is tegenwoordig te zien bij den landbouwer G. Hofman te Selmien. Een vierjarige merrie loopt in het land met een veulen en een kalf dat in de groei wat achterlijk is. Meermalen heeft men nu opgemerkt dat het paard het veulen en het kalf tegelijk zoogt. Het moederdier is zoo mak dat het kalf tusschen de voorpoten doorloopt om bij den uier te komen.
bron: Leeuwarder Courant 25 mei 1926

Hoe dit is afgelopen dat vertelt het verhaal niet. Elk dier heeft zijn eigen samenstelling van de melk. Wat voor de ene soort goed is hoeft dat voor de andere soort automatisch nog niet te zijn.

Een foto van een merrie die een kalf zoogt heb ik niet. Wel een van een pasgeboren kalf dat z’n eerste teugen biest verorbert. Dat dit een pasgeboren kalf is blijkt wel omdat de moederkoe nog niet verlost is van de nageboorte.

Pasgeboren kalf drinkt eerste biest

En nog een andere, een knuffelmoment tussen koe en kalf.

Knuffelkoe en -kalf

Advertentie