Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 14 september 2011

Vermiljoenhoutzwam

Een kleurige, fleurige paddestoel is het, de Vermiljoenhoutzwam. Dat vermiljoen zegt eigenlijk alles over z’n kleur.

Vermiljoenhoutzwam

Bovendien is het een zeldzame paddestoel, groeiend op dood loofhout, meestal op berkenhout.

Vermiljoenhoutzwam

Aan de onderkant voorzien van duizenden sporenbuisjes.

Vermiljoenhoutzwam

Ik vond een aantal op de Merskenheide.

Vermiljoenhoutzwam

Kleurig, fleurig, dat zijn ze.

Advertentie