Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 24 april 2011

Fleurige landschappen

Een mooie dag, een zonnige dag met de natuur momenteel op z’n best. Een blik in het landschap.

Makkinga, gelegen achter de Tjonger / Kuinder (tussen de beide dijken op de foto) met een weiland vol Paardenbloemen.

Makkinga (achtergrond)

Eigenlijk laat onderstaande foto alles zien voor wat betreft de toestand van de natuur op dit moment, de bouw-akkers zijn geploegd en ingezaaid, het gras is weer groen, hier en daar lopen koeien buiten, sommige bomen zijn al groen en andere zijn bezig groen te worden.

Fleurig landschap

Reeën lopen soms in geel gekleurde weilanden.

Ree

Soms half weggedoken in droge greppels of sloten.

Ree

Tenslotte een landschap met daarin veel kleur door Paarden- en Pinksterbloemen.

Fleurig landschap

Lang zal het niet duren, binnenkort zal er gemaaid moeten worden. Tot dan leven we in een fleurig landschap.

Advertentie