Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Laatste

Voorjaar onderweg

In de afgelopen week kon je in het veld een soort van winters- en voorjaars- vogelmix ontdekken.

Kramsvogels

Er waren een aantal Kramsvogels actief bij Pean onder Aldeboarn/ Nes. Vogels die je hier eigenlijk alleen maar in de winter ziet.

Kramsvogel

Maar plotseling waren er ook een stel Kieviten. Dat is een bekend broedgebied voor deze vogels.

Kievit

Ik dacht eerst dat het doortrekkers zouden zijn, maar een halve week later waren ze er nog. Het lijkt er dus op dat ze hun broedgebied weer hebben opgezocht, ook al was het water die morgen hier en daar nog bevroren.

Kievit

Net zo kleurrijk als altijd. Ik heb zelfs eentje al weer het klagelijke “Kieeewit” horen roepen.

Kievit

Het voorjaar is onderweg, ik heb er zin in.

Advertenties

Buizerd

‘k Heb gisteren weer eens een rondje weilanden “gedaan” om te kijken of er al “veranderingen” zijn. Die waren er, daar kom ik nog op. Het werd hoofdzakelijk een winterse aanblik zonder sneeuw. Bij Goëngahuizen zat een redelijk grote groep Brandganzen. Samen met de daar staande watermolen levert het een aardig beeld op. Meer naar voren stond een gemengde groep ganzen, Brandganzen en Kolganzen. Een aantal daarvan waren aan het proberen of het ijs op de sloot al hield. Ja dus…., voor hen tenminste. Helemaal vooraan stond een Grote zilverreiger. Alles met alles is het wel een redelijk compleet beeld van wat je momenteel in de velden kunt aantreffen.

watermolen Goëngahuizen

Ze hadden een toezichthouder, een Buizerd die het spul daar wat in gaten hield. De “griemels” op de achtergrond van de onderstaande foto’s zijn die ganzen.

Buizerd

Op enig moment draaide de Buizerd de ganzen de rug toe om ook maar eens naar de andere kant te kijken.

Buizerd

Plotseling verstijfde zijn blik, hij / zij had iets gezien.

Buizerd

Direct daarna stond hij op de grond en schrokte iets naar binnen. Ik heb nog geprobeerd dwars door het kreupelhout heen een foto te maken. Da’s niet echt gelukt, er zat / stond van alles in de weg voor een goede foto. De onderstaande is de enige die nog een beetje een beeld geeft.

Buizerd

Groot was de prooi niet, de vogel had het binnen de kortste keren weggeslikt. Daarna vertrok hij. Gevolgd door mij, de ganzen in het landschap achterlatend.

Kleine zilverreiger

Tien, vijftien jaar geleden was de Grote zilverreiger nog een bijzonderheid in Nederland, nu al lang niet meer, je ziet ze overal in het buitengebied. Dat is heel anders met de Kleine zilverreiger.

Kleine zilverreiger

Zoals de naam al zegt is deze een stuk kleiner dan zijn grote neef. Verder heeft hij een zwarte snavel, wat op zich niet kenmerkend is want de Grote ….. heeft dat in een bepaalde tijd van het jaar ook. Als deze vogel zich in Nederland laat zien is het meestal in de moerasgebieden. In het binnenland zie je hem nauwelijks. Toch trof ik er eentje aan in een soort van plas-dras gebied. Mijn dag was weer goed. Voor mij was het een bijzondere waarneming.

Kleine zilverreiger

De vogel had er ook plezier in zo te zien. Hij is minder schuw dan zijn grote soortgenoot, maar ik moest hem toch van redelijk ver zien vast te leggen. Het was een druk baasje die voortdurend heen en weer liep.

Kleine zilverreiger

Op een bepaald moment was het genoeg en de vogel vertrok, het water spatte op.

Kleine zilverreiger

Dan kun je heel goed het kenmerk zien waardoor je hem van de Grote ….. kunt onderscheiden .

Kleine zilverreiger

De Kleine zilverreiger heeft namelijk gele tenen, duidelijker dan dit kon ik het niet krijgen.